Asko Pohla
Sünniaeg ja -koht: 10. august 1964, Tallinn

Akadeemiline karjäär:
1982-1989 Tartu Ülikooli õigusteaduskond, cum laude
1988-1989 Sofia Ülikool (Bulgaaria), diplomipraktika
1993-1994 Georgetowni Ülikool (USA), LL.M

Tööalane karjäär:
1989-1991 Väliskaubanduskoondis "Estimpex", jurist
1991-1993 Tallinna Linnavalitsuse Linnakantselei juriidilise osakonna juhataja
1994 Miller & Chevalier (Washington D.C., USA), praktika
1994-1996 Raidla & Partnerid, vandeadvokaat
alates 1996 Pohla & Hallmägi, vandeadvokaat, tegevjuht

Muu erialane tegevus:

alates 1996 Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Arbitraažikohtu vahekohtunik
1996-1997 Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Arbitraažikohtu nõukogu liige
alates 1997 Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Arbitraažikohtu nõukogu esimees
2007-2011 Eesti Advoktatuuri kutsesobivuskomisjoni esimees
2012-2018 ICC Rahvusvahelise Arbitraazhikohtu (Pariis) liige
alates 2018 ICC Arbitraazi ja ADR komisjoni liige

Liikmelisus:
alates 1995 Eesti Advokatuur
alates 1996 Rahvusvahelise Advokaatide Assotsiatsioon (IBA) äriõiguse sektsiooni ja vahekohtu sektsiooni liige
alates 2013 Investeeringute Vaidluste Lahendamise Rahvusvahelise Keskuse Lepitajate ja Arbiteride Paneelide liige, Washington, USA

Võõrkeeled:
inglise keel, vene keel

Õigusabi valdkonnad:

 • siseriiklik ja rahvusvaheline vahekohtumenetlus
 • mereõigus, sh laevade ost-müük, prahtimine, arest
 • rahvusvaheline kaubandusõigus
 • võla- ja asjaõigus
 • äriõigus
 • ehitus- ja planeerimisõigus
 • keskkonnaõigus

a.pohla@phlaw.ee

aadress: Kentmanni 4,
10116 Tallinn, Eesti

telefon: 600 9920
faks: 600 9921
GSM: 508 9920

e-mail: phlaw@phlaw.ee

Pohla & Hallmägi asutati 1997 suvel, büroo asutajateks olid alates 1996.a. Advokaadibüroo Asko Pohla asutanud Asko Pohla ja Vahur Ambos ning Heta advokaadibüroost lahkunud Andres Hallmägi ja Jüri Ploom.

Asko Pohla töötas enne omanimelise advokaadibüroo asutamist Advokaadibüroos Raidla & Partnerid vandeadvokaadina, Vahur Ambos liitus Asko Pohlaga Eesti Sotsiaalpanga juriidilise osakonna juhataja ametikohalt.

Toivo Viilup alustas töötamist 1998.a, Martin Männik 2003.a ja Teele Viilup 2006.a. kõik mainitud kolleegid liitusid bürooga kohe pärast Tartu Ülikooli lõpetamist või veel enne seda.

Praeguseks ajaks on Pohla & Hallmägi kujunenud Eesti mõistes keskmise suurusega advokaadibürooks, meie töötajate arv suureneb pidevalt, kuid mõõdukamas tempos kui mõnelgi konkureerival advokaadibürool tagamaks meie teenuste püsivalt kõrge kvaliteedi.

Meil on piisavalt töötajaid tegelemaks kõigi peamiste õigusvaldkondadega parimal tasemel ning enamusega meile usaldatud probleemidest tegeleb mitmest juristist koosnev töögrupp, mida juhib suuremate kogemustega advokaat.

Meie bürool on partnerbüroosid praktiliselt kõigis Euroopa ja SRÜ riikides, sagedasti suhtleme ka Ameerika, Aafrika, Aasia ja Austraalia advokaadibüroodega.

Pohla & Hallmägi on säilitanud oma iseseisvuse ja lükanud tagasi pidevad ettepanekud ühinemiseks teiste advokaadibüroodega ning liitumiseks mistahes erialakettidega. Naudime oma iseseisvust ning õigust valida oma klientidele partnerbüroosid teistes riikides, mis oleksid igal konkreetselt juhul oma ala parimad asjatundjad ning vältida seeläbi erialakettidega kaasnevaid kohustuslikke partnerbüroosid.

Hindame kollegiaalseid ja sõbralikke suhteid oma klientidega, samuti sõbralikke suhteid oma töötajate vahel ning leiame, et vaid mõõduka suurusega advokaadibüroos on võimalik selliseid suhteid ka tegelikkuses hoida.

 • siseriiklik ja rahvusvaheline vahekohtumenetlus
 • mereõigus, sh laevade ost-müük, prahtimine, arest
 • rahvusvaheline kaubandusõigus
 • võla- ja asjaõigus
 • äriõigus
 • ehitus- ja planeerimisõigus
 • keskkonnaõigus
Asko Pohla, vandeadvokaat
 • võla- ja asjaõigus
 • äriõigus
 • ühingute ühinemised ja omandamised
 • pankrotiõigus ja saneerimised
 • väärtpaberid
Jüri Ploom, vandeadvokaat
 • võla- ja asjaõigus
 • äriõigus
 • ühingute ühinemised ja omandamised
 • menetlusõigus, sh vahekohtumenetlus
 • pankrotiõigus
 • ehitus- ja planeerimisõigus
Toivo Viilup, vandeadvokaat

 • Euroopa Liidu õigus
 • võla- ja asjaõigus
 • konkurentsiõigus
 • karistusõigus
 • riigihanked
 • meditsiiniõigus
 • mereõigus
 • menetlusõigus
Martin Männik, vandeadvokaat
 • võla- ja asjaõigus
 • äriõigus
 • meediaõigus
 • perekonna- ja pärimisõigus
 • pankrotiõigus
 • tööõigus
Teele Viilup, vandeadvokaat
 • Assisteerib advokaate äriõiguse valdkonnas
Madli Astok, jurist

Pohla & Hallmägi nõustab kliente pea kõigis õigusvaldkondades, kuid peamiselt oleme spetsialiseerunud äri-, asja- ja menetlusõigusele. Samas on meie büroos ka rahvusvahelist tunnustust leidnud ehitus- ja mereõiguse vaieldamatud spetsialistid.

Meie büroo meeskonda hinnatakse nii Eestis kui välismaal silmapaistvate teadmiste ja kogemuste ning operatiivse ja personaalse asjaajamise poolest. Säilitamaks mainitud omadusi valime hoolikalt uusi töötajaid, kes oleksid mingi kindla õigusharu spetsialistid ning sulanduksid meie meeskonnaga.

Meie klientideks on peamiselt Eesti äriühingud, valitsusasutused ja kohalikud omavalitsused, oleme nõustanud ka vähesel määral Eesti ja välisriikide füüsilisi isikuid. Samuti on meie klientideks mitmed rahvusvahelised finants-, kaubandus-, kindlustus-, kinnisvara- ja tööstuskontsernid ja nende Eesti tütarühingud.

Lisaks igapäevasele klientide nõustamisele on advokaadid Asko Pohla, Toivo Viilup ja Martin Männik rahvusvaheliselt tunnustatud vahekohtunikud, kes on olnud vahekohtunikeks ja poolte esindajateks mitmetes rahvusvahelistes vahekohtuvaidlustes erinevates Euroopa riikides.

Pohla & Hallmägi omab teadmisi ja suuri kogemusi võlgade sissenõudmisel Euroopa Liidu määruste alusel sealhulgas Ühendkuningriigis, Hollandis, Saksamaal ja teistes Euroopa Liidu liikmesriikides.

Pohla & Hallmägil on laialdane kogemus klientide esindamisel muuhilgas Euroopa Liidu ja Eesti konkurentsiõigust puudutavates küsimustes.

Töökeeltena nõustame kliente lisaks eesti keelele veel inglise, vene, soome ning saksa keeles.

Õigusteenust osutame järgmistes valdkondades (esitatud tähestikulises järjekorras):

ehitus- ja planeerimisõigus
Euroopa Liidu õigus
infotehnoloogia õigus
intellektuaalse omandi õigus
haldusõigus
karistusõigus
keskkonnaõigus
konkurentsiõigus
maksuõigus
meditsiiniõigus
menetlusõigus - tsiviil- , haldus- ja vahekohtumenetlus, väärteomenetlus
mereõigus sh laevade arest
omandireform
pankrotiõigus ja saneerimised
perekonna- ja pärimisõigus
tolliõigus
tööõigus
võla- ja asjaõigus
väärtpaberid sh emissioonid
äriõigus

2019

 • Eesti meediaettevõtja esindamine riigihankevaidluses EASiga
 • Leedu päritolu bürootehnika müüja esindamine osaluse müümisel tegevjuhtkonnale
 • Iiri päritolu ehitusmaterjalitootja esindamine vaidluses ja kompromissi sõlmimisel Eesti ehitusettevõtjaga
 • Eesti ehitusettevõtja esindamine kinnisvaraarendusettevõtja suhtes pankrotiavalduse läbivaatamisel ja pankrotimenetluses
 • Eesti ettevõtjate esindamine meelelahutuskinnisvara omandamisel Hispaanias
 • Eesti metalliettevõtja esindamine metallitööstuse müümisel Saksa investoritele
 • Saaremaa kalakasvatusühingu esindamine kohtuvaidluses Eesti Energiaga
 • AS-i Coal Terminal (pankrotis) edukas esindamine Riigikohtus vaidluses Tallinna Sadamaga seoses nõuete esitamise ja hindamisega pankrotimenetluses
 • Wraith Invest esindamine Hobby Hall Groupis osaluse omandamisel Soome investoritelt ja finantseerimislahenduse restruktureerimisel TF Bank´iga
 • Eesti juhtiva laevaehitus- ja remondiettevõtja esindamine kinnisvara omandamisel Saksamaal
 • Eesti juhtiva metallitööstusettevõtte korporatiivne ümberkorraldamine üle Baltikumi
 • Norra kinnisvarainvestorite esindamine kinnisvaraühingute müümisel Eesti investorile
 • Kogu Baltikumis tegutseva juhtiva rehviimportööri müügi nõustamine
 • Kunda sadama omanike esindamine Muuga sadamas tegutseva operaatori Stivis ostmisel
 • Norra kinnisvaraomaniku esindamine Eestis asuva mõisakompleksi müümisel Saksa investorile
 • Scania esindamine Tallinna linna bussihanke vaidlustamisel
 • Eesti riigi omandis oleva transpordiettevõtja esindamine vaidluses Venemaa Raudteega
 • Eesti äriühingu omandis oleva Leedu äriühingu osaluse ülekandmise nõustamine
 • Eesti päritolu juhtiva metallitööstuste korporatiivstruktuuri muutuste läbiviimine
 • Esindasime edukalt Prantsuse päritolu Idemiat ID kaardi vaidluses Gemaltoga kõigis kohtuastmetes
 • Norra päritolu investorite esindamine uue Tallinna lennujaama läheduses asuva lao- ja büroohoonete kompleksi ostmisel
 • Eesti juhtiva metallitööstuse esindamine kohtuasjade algatamisel Eesti ühes suuremas pankrotimenetluses
 • Norra omanikega metallitööstusettevõtja esindamine äride võõrandamisel kohalikele tööstustele
 • Autospiriti esindamine Ascar Auto omandamisel Amserv Grupilt

2018

 • Kunda sadama esindamine sadamas tegutsevate äriühingute omandamisel
 • Tegevjuht ja partner Asko Pohla osales „Rahvusvahelise vahekohtu efektiivse menetluse reeglite (Praha reeglid)“ väljatöötamisel ja vastuvõtmisel Prahas, Tšehhi Vabariik
 • Läti investori esindamine aktsiate omandamisel ja ühisettevõtte loomisel Briti päritolu kütusekompaniiga Tallinna lennujaamas lennukite tankimiseks
 • Eesti riigi esindamine vaidluses Tallinnas sadamaalal omavoliliselt maa hõivanud äriühinguga
 • Maailma juhtiva ravimitootja esindamine ettevõtte üleandmisel Itaalia päritolu ravimitootjale
 • Põhjakeskuse omaniku edukas esindamine pretsedente loovates kohtuvaidlustes Olympic Entertainment Groupi ja Aurumi vastu
 • Norra päritolu metallitööstuse esindamine investori kaasamisel
 • Taani päritolu maailma juhtiva ravimitootja nõustamine uuringukeskuse käivitamisel Eesti uuringukeskustes
 • Baltic Maritime Logistics Group esindamine Kunda sadama omandamisel
 • Laevaehitaja esindamine ligi 100 miljoni eurose laevaehituslepingute sõlmimisel Saksamaal
 • Müüja nõustamine Tallinnas Kentmanni tänavale arendatava korter- ja ärimajaprojekti müümisel
 • Maailma juhtivate ravimitootjate nõustamine seoses EL andmekaitsemääruse jõustumisega
 • Eesti kinnisvaraarendaja esindamine kaubanduskeskuse rekonstrueerimisel ja üürileandmisel RIMI Eesti Food AS-le
 • Eesti mööblitootja esindamine konkureeriva mööblitööstuse omandmisel
 • Norra kliendi esindamine olulise üürilepingu sõlmimisel Porto Franco piirkonnas Tallinnas
 • Hansaposti esindamine ühinemislepingu sõlmimisel Soome päritolu Hobby Halliga
 • Megameedia osaniku esindamine osaluse müümisel
 • Buduaar Meedia osaniku esindamine osaluse müümisel TV3-le
 • Laevaomaniku konsulteerimine ja esindamise reisilaeva müümisel Kreeka ostjale
 • Muuga sadamas asuva operaatori omanikfirma esindamine pankrotimenetluses
 • Erinevate lepingute koostamine laevade remontimiseks seoses laevaremondifirma tegevuse laienemisega välisriikides
 • Õigusliku arvamuse koostamine Estonian Air pankrotimenetluses seoses nõuete esitamise võimalikkusega Estonian Air partnerite vastu välisriikides
 • Kliendi esindamine ühisvara jagamise vaidluses, mis seondub muuhulgas kahjunõuete esitamisega seoses ühisvara kasutamisega
 • Kliendi esindamine seoses nõudega vabastada ebaseaduslikust valdusest Paljassaare sadama piirkonnas asuv kinnisasi
 • Esindasime GlaxoSmithKline lepingupaketi väljatöötamisel Tehnopoliga
 • Araabia ja Norra investoritele kuuluva Norras registreeritud laevaomaniku esindamine seoses laeva arestimisega Tallinnas

2017

 • Esindame Pärnu lennujaama Eesti valitsuse otsuse realiseerimisel investeerida 20 miljonit eurot Pärnu lennujaama arendamiseks
 • Norra masinatööstusettevõtja esindamine korporatiivmuudatuste elluviimisel Eesti tütarühingus
 • Norra kinnisvaraarendaja esindamine rahavooga ärikinnisvaraobjekti omandamisel Tallinna kesklinnas
 • Tallinna Lennujaama esindamine Eesti Vabariigile Euroopa Komisjonist erandi saamisel seoses Tallinna lennujaamas maapealse käitluse turu avamisega
 • Norra kinnisvaraarendaja esindamine poolelioleva ärikinnisvaraobjekti omandamisel
 • Eesti kinnisvaraarendaja esindamine kaubanduskeskuse rekonstrueerimisel ja üürileandmisel
 • Norra tellija esindamine ehitusvaidluses Eesti ettevõtjaga
 • Nõustame Coal Terminal ASi ja selle aktsionäri
 • Norra jaekaubandusettevõtja esindamine tegevuse efektiivistamisel, äriruumide otsimisel ja üürilepingute sõlmimisel
 • Esindame Norra juhtivat kinnisvarafondi Läti ja Leedu tütarühingute tegevuse ümberkorraldamisel
 • Esindame Norra kinnisvaraarendajaid EKTK vahekohtumenetluses Rootsi kostja vastu
 • Nõustame tellijat laeva ehitamisel Lääne-Euroopas, poolelioleva laeva veol Eestisse ning lõpuniehitamisel
 • Nõustame Copterline endisi võtmeisikuid pankrotimenetluses
 • Taani ravimitootja esindamine kliiniliste uuringute keskuse asutamisel ja käivitamisel
 • Nõustasime Eesti taristuettevõtjat gaasiettevõtja tegevuse üleandmisel teisele gaasiettevõtjale
 • Nõustasime Karmsund Gruppi ärikinnisvara ostmisel ja müüjale üürileandmisel
 • Esindame Norra masinaehituskontserni vaidluses Eesti väikeaktsionäriga
 • Esindame Norra masinaehituskontserni aktsionäride vahelistes vaidlustes, struktuuri korrastamisel ja tütarettevõtjate ühendamisel Eestis
 • Nõustasime Eesti taristuettevõtjat veetrasside võõrandamisel kohalikult omavalitsusele
 • Toivo Viilup esindas edukalt kolleege Koch´i ja Mullarit vaidluses Äripäevaga
 • Nõustasime Eesti jaekaupmeest sisenemisel Norra jaekaubandusturule
 • Nõustasime Eesti-Norra ehitusettevõtjat vaidluses Saksa tellijaga pagulaskodude tootmisel ja tarnimisel Saksamaale

2016

 • Nõustasime Tallinna Lennujaama European Investment Bank (30 MEUR) ja Nordic Investment Bank (24 MEUR) laenude võtmisel
 • 30.11.2016 Tunnistati Pohla & Hallmägi 2015 andmete alusel paremuselt kaheksandaks ärikonsultatsioonifirmaks Eestis, olles advokaadibüroodest neljandal kohal
 • Esindasime edukalt Handelsbanken AB-d Rene Kuulmanni pankroti väljakuulutmisel, Äripäev mainis ekslikult, et esindasime Rene Kuulmanni
 • Esindasime edukalt OÜ-d Tallinngaas vaidluses AS-ga Eesti Gaas Riigikohtu tsiviilkolleegiumis
 • Nõustame Eesti rahvusliku lennukompanii pankrotihaldurit võla sissenõudmisel teenuseosutajalt
 • Nõustame Norra investoreid arbitraazhikohtus kahju sissenõudmisel Rootsi kinnisvaraarendajalt
 • Nõustasime Norra investoreid Tallinna elamupiirkonnas asuva kaubanduskeskuse omandamisel, arendamisel ja müümisel börsil noteeritud ühingule
 • Nõustasime Norra investoreid kümnete korterite omandamisel ja müümisel
 • Nõustasime Norra investoreid ärikinnisvara omandamisel Tallinna kesklinnas
 • Esindasime edukalt Prantsuse ettevõtjat Politsei- ja Piirivalveameti poolt korraldatud ID kaartide tootmise hanke vaidlustamisel
 • Nõustasime Taani ravimitootjat kliiniliste uuringute projekti käivitamisel Eestis
 • Nõustasime Norra investoreid Pärnus asuva kaubanduskeskuse müümisel kohalikele ettevõtjatele
 • Nõustasime töötervishoiuettevõtja Qvalitas osaluse müüki
 • Nõustasime Norra investoreid Tallinnas asuva kaubanduskeskuse müümisel Skandinaavia börsil noteeritud ühingule
 • Nõustasime Eesti valitsust ja AS-i Estonian Air restruktureerimises
 • Nõustame Handelsbanken AB-d mitmetes kohtuvaidlustes
 • Nõustasime EVR Cargot Venemaa poolt kehtestatud kaubavagunite kasutamise keeluvaidluses

Arhiiv

Kõik Pohla & Hallmägi advokaadid on Eesti Advokatuuri liikmed, Asko Pohla ja Jüri Ploom on Rahvusvahelise Advokaatide Assotsiatsiooni liikmed. Advokaadibüroo on Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, Norwegian-Estonian Chamber of Commerce, Eesti-Rootsi Kaubanduskoja ja Rahvusvahelise kaubanduskoja liige.

Meie bürool on partnerbüroosid praktiliselt kõigis Euroopa ja SRÜ riikides, sagedasti suhtleme ka Ameerika, Aafrika, Aasia ja Austraalia advokaadibüroodega.

Pohla & Hallmägi on säilitanud oma iseseisvuse ja lükanud tagasi kõik ettepanekud ühinemiseks teiste advokaadibüroodega ning liitumiseks mistahes erialakettidega. Naudime oma iseseisvust ning õigust valida oma klientidele partnerbüroosid teistes riikides, mis oleksid igal konkreetselt juhul oma ala parimad asjatundjad ning vältida seeläbi erialakettidega kaasnevaid kohustuslikke partnerbüroosid.

Hindame kollegiaalseid ja sõbralikke suhteid oma klientidega, samuti sõbralikke suhteid oma töötajate vahel ning leiame, et vaid mõõduka suurusega advokaadibüroos on võimalik selliseid suhteid ka tegelikkuses hoida.

Viimastel aastatel ajakirjanduses avaldatud Pohla & Hallmägiga seotud artiklid

2019

27.12.2019 Hobby Hall läks üleni eestlaste kätte, https://www.kaubandus.ee/uudised/2019/12/23/hobby-hall-laks-uleni-eestlaste-katte
18.10.2019 Pohla & Hallmägi nõustab Nortire omandmist GRI poolt, https://ceelegalmatters.com/deals-and-cases/11813-pohla-hallmagi-advises-on-gri-s-acquisition-of-nortire
01.10.2019 Pohla & Hallmägi on edukas Scania Eesti esindamisel hankevaidluses Tallinna linnaga, https://www.ceelegalmatters.com/estonia/11656-pohla-hallmagi-successful-for-scania-eesti-in-procurement-dispute-against-tallinn-city-transportation
12.08.2019 Pohla & Hallmägi nõustab Baltic Maritime Logistics Groupi Stivise omandamisel, https://ceelegalmatters.com/estonia/11353-pohla-hallmagi-advises-baltic-maritime-logistics-group-on-acquisition-of-stivis
24.07.2019 Kunda sadama omanikud ostavad uue ettevõtte, Äripäev
28.06.2019 Scania Eesti vaidlustab Tallinna gaasibusside hanke tulemused, Ärileht
05.07.2019 Pohla & Hallmägi nõustab Karmsund Groupi kinnisvara omandamisel Tallinna lennujaama lähistel, https://ceelegalmatters.com/estonia/11098-pohla-hallmagi-advises-karmsund-group-on-acquisition-of-property-near-tallinn-airport
22.06.2019 Tallinna Sadama vastu anti kohtusse 22miljoniline hagi, Äripäev
27.05.2019 Pohla & Hallmägi oli edukas Idemia (Prantsusmaa) esindamisel vaidluses Gemaltoga, https://ceelegalmatters.com/estonia/10817-pohla-hallmagi-successful-for-idemia-france-in-dispute-with-gemalto
30.04.2019 Gemalto läks ID-kaardi hanke võitja asjas riigikohtusse, ERR
08.04.2019 Venemaa plaanib esitada Eestile mitmemiljonilise nõude, www.logistikauudised.ee
10.03.2019 Tuntud ärimeeste MTÜ lubab Maarjamäe kinnisvaraarenduse vastu võidelda kuni kohtuni välja, Ärileht
13.02.2019 Välisinvestor igatseb tagasi Eestis „kaduma läinud“ miljonit eurot, EE
21.01.2019 Autospirit ostab Opelite ja Peugeot'de edasimüüja, Postimees
16.01.2019 Pohla & Hallmägi nõustas Kunda Sadamat PK Terminal omandamisel, https://ceelegalmatters.com/estonia/9998-pohla-hallmagi-advises-kunda-sadam-on-acquistion-of-pk-terminal
15.01.2019 Pohla & Hallmägi nõustas Kunda Sadamat Palgardi Kraana omandamisel, https://ceelegalmatters.com/estonia/9995-pohla-hallmagi-advises-kunda-sadam-on-acquistion-of-palgaria-kraana
09.01.2019 Pohla & Hallmägi ja Ellex Raidla nõustasid Autospiritit Ascar Auto omandamisel, https://ceelegalmatters.com/estonia/9927-pohla-hallmagi-and-ellex-raidla-advise-on-autospirit-acquisition-of-ascar-auto
01.01.2019 Kunda sadama uus omanik soetab samas tegutsevad logistikafirmad, Virumaa Teataja

2018

27.12.2018 Kunda sadama värsked omanikud laienevad, Äripäev
24.10.2018 Riigikohtunikuks saab Velmar Brett, https://www.err.ee/871661/riigikohtunikuks-saab-velmar-brett
25.05.2018 Aktsionäride vaidlus varjutab IT-edulugu, Äripäev
24.09.2018 Pohla & Hallmagi nõustab BMLG-d Kunda Port omandamisel HeidelbergCement Groupilt, http://ceelegalmatters.com
13.09.2018 Kunda sadam müüakse maha, Postimees
01.06.2018 Pohla & Hallmagi ja Deloitte Legal nõustavad Eesti ID kaardi tootmise lepingut, www.ceelegalmatters.com
30.05.2018 Pohla & Hallmagi nõustab Hobby Halli ja Hansaposti ühinemist, www.ceelegalmatters.com
25.05.2018 Pohla & Hallmagi nõustab Cityboxi lepingu sõlmimisel hotellil avamiseks Porto Franco kompleksis Tallinnas, www.ceelegalmatters.com
22.05.2018 Tallinna tuleb täisautomaatne hotell, Äripäev
04.05.2018 Avaldas ajaleht Äripäev Asko Pohla hinnangu vahekohtu teemal artiklis „Lennusadama aferist nõuab riigilt miljoneid“, Äripäev
08.03.2018 Hansaposti veebikaubamaja ühines Hobby Halliga, ERR
21.02.2018 Buduaar Meedia sai uue omaniku, Ärileht
03.01.2018 Lindaliin müüs ära ka oma teise katamaraani, uus laev tulekul, ERR

2017

04.10.2017 Lepe Pärnu lennujaama remondiks sai allkirjad, Postimees
22.09.2017 Hiiule tuleb Rimi supermarket, ERR
14.06.2017 Rene Kuulmanni pankroti kuulutamine jõustus lõplikult, Postimees
19.05.2017 III Rahvusvaheline Vahekohtu Konverents
10.05.2017 Viktor Siilatsi poeg: “Isa varastas minult 20 miljonit eurot!“ Eesti Ekspress
05.05.2017 Windoor jäi kindlustuslepingu vaidluses Kredexiga lõplikult kaotajaks, ERR
28.04.2017 PPA sõlmib lepingu Prantsuse päritolu Oberthuriga ID kaartide tootmiseks 2019 alguses, ERR
28.04.2017 Riik vahetab välja ID-kaartide tootja, Postimees
05.04.2017 Söeterminal läheb pankrotti, Äripäev
03.04.2017 Parvlaevade hilinemine tõi TS Laevadele neli miljonit eurot tulu, Postimees
03.04.2017 Laevad said poolakatelt ja türklastelt hilinenud laevade eest miljoneid eurosid trahviraha, Ärileht
12.01.2017 Cobalt ja Pohla & Hallmägi nõustavad Pirita Kaubanduskeskuse omandamist

2016

20.12.2016 Leiger sai pidulikult ristitud ja laev alustab Hiiumaa liinil neljapäeval, http://www.postimees.ee/3951503/galerii-ja-video-leiger-sai-pidulikult-ristitud-ja-laev-alustab-hiiumaa-liinil-neljapaeeval
19.12.2016 Baltic Horizon Fond ostis 12,2 miljoniga Pirita Kaubanduskeskuse, http://uudised.err.ee/v/majandus/e5b0fea9-bbbd-437e-90c2-77ddc63fdcd9/baltic-horizon-fond-ostis-122-miljoniga-pirita-kaubanduskeskuse
16.12.2016 Tallinna lennujaama operaator sõlmib 24 miljoni eurose laenulepingu Põhjamaade Investeerimispangaga, http://news.err.ee/v/business/24f4bf44-e8d8-4bc7-bff8-1ea57faeb629/tallinn-airport-operator-signs-24m-loan-agreement-with-nordic-investment-bank
30.11.2016 Konsultatsioonifirmad, Äripäev
21.11.2016 Kohus kuulutas välja ettevõtja Rene Kuulmanni pankroti, Postimees
10.11.2016 Pirital avas uksed uus kaubanduskeskus, Postimees
19.10.2016 Pettunud tipptööstur pakib kohvreid: „Emigreerun“, Eesti Ekspress
13.10.2016 Viljandi musterfirmas puhkes inetu tüli, Äripäev
04.08.2016 PPA kaotas kohtus ID-kaardi 40 miljoni euro suuruse hankevaidluse, Pealinn
30.05.2016 Baltcap ostis 72 protsenti töötervishoiuettevõttest Qvalitas, Postimees
12.05.2016 Windoor jätkab kohtuvaidlust: KredEx vedas meid alt, Äripäev
05.05.2016 Tuntud spordiklubil on Pirita ja Viimsi elanikele hea uudis, Delfi
04.05.2016 Kohus kuulutas välja populaarse spaa omanikufirma pankroti, Postimees
29.03.2016 http://www.baltic-course.com/eng/transport/?doc=118717, Baltic-course
11.02.2016 Copterline läks taas pankrotti, Postimees
01.02.2016 GSK sõlmis kahe erialaseltsiga lepingud täiendkoolituste toetamiseks, Meditsiiniuudised

Arhiiv

2019

12.07.2019 Creditinfo Eesti AS avaldas, et 2014. – 2018. aasta majandusandmete põhjal on Pohla & Hallmägi viis aastat hoidnud järjepidevalt kõrget A-grupi krediidireitingut, mis on tõeliselt eduka ettevõtte aumärk.
20-21.06.2019 Osales partner Asko Pohla Vallettas, Maltal 17-ndal Shiparrested konverentsil
14.05.2019 Otsustati pikendada advokaat Martin Männiku volituis Eesti Advokatuuri konkurentsiõiguse komisjoni liikmena kolmeks aastaks
02.04.2019 Osales partner Asko Pohla Pariisis „ICC Arbitration and ADR“ komisjoni nõupidamisel

2018

18-19.10.2018 Baltic M&A Private Equity Forum 2018 nimetas Hansaposti osaluse omandamist Hobby Hall OYs (Soome) – üheks 2018 Baltikumi aasta tehingu nominendiks.
14.12.2018 Osales tegevjuht Asko Pohla „Rahvusvahelise vahekohtu efektiivse menetluse reeglid (Praha Reeglid)“ väljatöötamisel ja vastuvõtmisel Prahas, Tšehhi Vabariik
15.11.2018 Tänas Eesti peaminister Jüri Ratas partner Jüri Ploomi panuse eest arutelusse Norra investoritega lootes, et koostöö Eesti ja Norra ettevõtjate vahel tugevneb edaspidi veelgi
14.11.2018 Osales Jüri Ploom Eesti Rootsi Kaubanduskoja 10 aastapäeva tähistamiseks korraldatud vastuvõtul Stockholmis, Rootsis
30.10.2018 Osales Jüri Ploom Eesti peaministri Jüri Ratase poolt pakutud investorite lõunasöögil Oslos, Norras
24.10.2018 Endine Pohla & Hallmägi advokaat Velmar Brett nimetati Riigikohtunikuks
9-12.10.2018 Osales partner Jüri Ploom Rahvusvahelise Advokatuuri aastakongressil Roomas, Itaalias
04.10.2018 Osales tegevjuht Asko Pohla Moldova KTK Rahvusvahelise Arbitraažikohtu 25. aastapäevale pühendatud konverentsil pidades ettekande teemal „Vahekohtu kokkuleppe kehtivus ja välisriigi vahekohtu otsuste tunnustamine ja täitmine Eestis“.
06.08.2018 Partner Asko Pohla valiti ICC Arbitraaži ja ADR Komisjoni (Pariis, Prantsusmaa) liikmeks
01.07.2018 Lõppesid partner Asko Pohla maksimaalselt pikad ehk 6 aastased (2 ametiaega) volitused ICC Arbitraažikohtu liikmena
11.06.2018 Tähistas Pohla & Hallmägi 20 tegutsemisaastat Kadrioru lossis koos klientide ja koostööpartneritega. Täname kõiki, kes on meie esimesed 20 aastat meiega olnud!
24-25.05.2018 Osales partner Martin Männik Hispaanias Malagas 15-ndal Shiparrested konverentsil
24-25.05.2018 Osales partner Jüri Ploom Vilniuses kinnisvarafoorumil „Real Estate Investment Forum“
24-25.04.2018 Osales partner Jüri Ploom kuningliku visiidi ajal toimunud Norra-Eesti ärifoorumil
25.04.2018 Osales partner Jüri Ploom Norra äriauhindade üleandmise pidulikul õhtusöögil
25.04.2018 Otsustasid Norra Eesti Kaubanduskoja liikmed valida juhatuse liikmeks Jüri Ploomi järgmiseks kaheks aastaks

2017

06.10.2017 Osales Asko Pohla EKTK Arbitraažikohtu nõukogu esimehena ja ICC Rahvusvahelise Arbitraažikohtu liikmena ICC Rahvusvahelise Arbitraažikohtu East-and Central European Arbitration Group aastakoosolekul Vilniuses, kus osales umbes 20 Ida-ja Kesk-Euroopa riigi esindajat, samuti Soome ja Kasahstani esindajad, esitades oma riikide raportid ja vahetades mõtteid aktuaalsete vahekohtu teemade üle.
27.09.2017 Osales Jüri Ploom e-Eesti päeval Oslos, e-Eesti päev oli osa Oslo Innovatsiooninädalast (OIW).
25.09.2017 Tallinna linnavalitsus otsustas määrata Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve Sihtasutuse nõukogu liikmeks Asko Pohla seoses tema seniste volituste lõppemisega 24. septembril 2017.
22.09.2017 Täitus Pohla & Hallmägi bürool 20 aastat, mille tähistamiseks korraldasime väljasõidu Itaaliasse. Täname enda kliente ja teisi koostööpartenereid, kes on olnud meiega.
6-8.07.2017 Osalesid partnerid Asko Pohla ja Martin Männik Sankt Peterburis, Venemaal 14ndal www.shiparrested.com aastakonverentsil pidades loengu teemal „Viimastest arengutest laevade arestimise praktikast Eestis“
07.06.2017 Andis Euroopa Komisjon Eesti Vabariigile erandi seoses Tallinna lennujaamas maapealse käitluse turu avamisega, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1497010576466&uri=CELEX%3A32017D0976
25-26.05.2017 Osales partner Jüri Ploom Vilniuses, Leedus Baltic Rea Estate Investment foorumil
19.05.2017 Pidas tegevjuht Asko Pohla sõnavõtu III Rahvusvahelisel Vahekohtu Konverentsil teemal „25 aastat vahekohut Eestis - Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Arbitraažikohus esimese alaliselt tegutseva vahekohtuna Eestis“, https://www.koda.ee/et/sundmused/rahvusvaheline-vahekohtu-konverents2017
28.04.2017 Sõlmis PPA ID kaartide tootmislepingu Pohla & Hallmägi Prantsuse kliendi Oberthuriga alates 2019
30.03.2017 Otsustas Norra Eesti Kaubanduskoja aastakoosolek pikendada Jüri Ploomi volitusi juhatuse liikmena
23.01.2017 Jõustus kohtumäärus, millega kinnitati AS-i Avies pankrotimenetluses kompromiss ja lõpetati pankrotimenetlus, partner Jüri Ploom on AS-i Avies pankrotitoimkonna liige

2016

19.12.2016 Osales partner Asko Pohla parvlaev Leiger pidulikul ristimistseremoonial
28.10.2016 Osales partner Asko Pohla Pariisis ICC Arbitraazikohtu komitee istungil kohtu liikmena ning tegi plenaaristungil ettekande ühe vahekohtu otsuse heakskiitmise (approval) küsimuses
23.09.2016 Osales partner Asko Pohla XII Rahvusvahelisel Merenduskonverentsil "MAJAKAD UDUS"
2-3.06.2016 Osales partner Asko Pohla 5-ndatel DIS Balti 2016 arbitraazhipäevadel. Czeck (& Central European) Yearbook of Arbitration, Volume 6, 2016 avaldas partner Asko Pohla artikli Validity of Arbitration Agreements in Estonian law, Lexlata
5-6.05.2016 Osales partner Jüri Ploom Vilniuses konverentsil Baltic Real Estate Investment Forum 2016
17.03.2016 Osales partner Jüri Ploom Stockholmis Eesti Rootsi Kaubanduskoja aastakoosolekul
16.03.2016 Otsustas Ukraina Kaubandus- Tööstuspalati juures asuva Rahvusvaheline Arbitraazhikohtu Presiidium nimetada Asko Pohla vahekohtunike nimekirja alates 01.03.2016.
10.03.2016 Otsustasid Norra Eesti Kaubanduskoja liikmed valida juhatuse liikmeks Jüri Ploomi järgnevaks kaheks aastaks
3-5.03.2016 Osales partner Märtin Männik Singapuris 13-ndal Shiparrested konverentsil
13.01.2016 Nimetati partner Asko Pohla maailma juhtivaks praktikuks vahekohtumenetluses kogumiku WHO´SWHOLEGAL poolt

Arhiiv

2018

Legal 500

Pohla & Hallmägi mainiti, kui vaidluste lahendamises juhtivat advokaadibürood

Chambers & Partners

Pohla & Hallmägi märgiti juhtiva vaidluste lahendamise advokaadibüroona


2016

Legal 500

Vaidluste lahendamine
Pohla & Hallmägi võtmeisikud on nimipartner Asko Pohla ja Toivo Viilup. Praktika hõlmab vahekohtumenetlust, riigihankevaidlusi ja mereõigusvaidlusi.

Kinnisvara ja ehitus
Pohla & Hallmägi Jüri Ploom ja Teele Viilup büroost on tugevad kinnisvaratehingute sõlmimisel ning Ploomi on samuti soovitatud probleemsetes ehituskaasustes.

Laevandus ja transport
Pohla & Hallmägi Asko Pohla omab kogemust nii vahekohtumenetluses kui laevade arestimisel. Toivo Viilupi praktika hõlmab võlgade sissenõudmist ning riigihankemenetlusi.


Arhiiv

Seoses muudatustega töökorralduses võtame tööle advokaadi, kelle peamised ülesanded saavad olema klientide esindamine eraõiguse ja avaliku õiguse valdkonnas kohtutes, õiguslike arvamuste koostamisel ja klientide nõustamisel.

Kandideerijale esitatavad nõuded:

 • kuulumine Eesti advokatuuri
 • tsiviil- ja haldusasjades kohtutes esindamise kogemus
 • süvendatud teadmised maksu-ja tolliõiguses, planeerimis- ja ehitusõiguses, halduskohtumenetluses
 • hea analüüsivõime, iseseisva töötamise võime ja kohusetundlikkus
 • hea suhtlus- ja eneseväljendusoskus
 • eesti keele oskus väga heal tasemel ning inglise ja vene keele oskus vähemalt kesktasemel tööalase sõnavara valdamisega

Kasuks tuleb:

 • pikemaajalisem kogemus esindamisel kohtus
 • keskmisest suurem pingetaluvusvõime
 • läbirääkimisoskus
 • väga hea inglise ja hea vene keele oskus

Pakume:

 • vastutusrikast ja mitmekesist tööd
 • erialaseid koolitusi
 • töökoha inimsõbralikus büroos Tallinna südalinnas
 • töökeskkonda toimekate ja sõbralike kolleegidega
 • konkurentsivõimelist palka ja soodustusi

Pohla & Hallmägi on huvitatud andekate juristide töölevõtmisest.

Oleme otsustanud võtta tööle uusi juriste vahetult Tartu Ülikoolist või välismaa ülikoolidest, kuid me ei välista tulevikus ka praktiliste töökogemustega juristide töölevõtmist. Meie töötajateks saavad üksnes hea erialase haridusega ja arenemisvõimelised juristid. Meile tööle kandideerivad juristid peaksid olema huvitatud astumisest Eesti Advokatuuri ning paariaastase töötamise järel magistrikraadi omandamisest mõnes välisülikoolis.

Oleme pidevalt võtnud enda büroosse maksimaalselt paarikuiseks perioodiks praktikante, kellest osad on jätkanud hiljem meie juures töötamist, meie juures on praktiseerinud üliõpilased ka välismaa ülikoolidest.

Oma soovist asuda tööle või praktikale meie büroosse palume saata meile aadressile jurist@phlaw.ee oma sooviavaldus koos elulookirjeldusega. Kui me ei ole teie sooviavaldusele vastanud paari nädala jooksul siis ilmselt ei olnud meil võimalik endale kedagi tööle või praktikale võtta.

Lisatingimuseks meie juurde tööle või praktikale kandideerimisel on kandidaadi vähemalt kahe võõrkeele (soovitavalt inglise ja vene keele) oskus. Kandideerimisel tulevad kasuks soovituskirjad.