23.01.2017 Jõustus kohtumäärus, millega kinnitati AS-i Avies pankrotimenetluses kompromiss ja lõpetati pankrotimenetlus, partner Jüri Ploom on AS-i Avies pankrotitoimkonna liige