Meist

Pohla & Hallmägi asutati 1997 suvel. Büroo asutajateks olid Advokaadibüroo Asko Pohla asutanud Asko Pohla ning Heta advokaadibüroost lahkunud Andres Hallmägi ja Jüri Ploom. Asko Pohla töötas enne omanimelise advokaadibüroo asutamist Advokaadibüroos Raidla & Partnerid (tänane Ellex Raidla) vandeadvokaadina.

Toivo Viilup alustas büroos töötamist 1998, Martin Männik liitus 2003 ning Teele Viilup vastavalt 2006. Kõik mainitud kolleegid liitusid bürooga kohe pärast Tartu Ülikooli lõpetamist või veel enne seda.

Pohla & Hallmägi nimipartner Andres Hallmägi alustas 2013 tööd kohtunikuna.
Praeguseks ajaks on Pohla & Hallmägi Eesti mõistes keskmise suurusega dünaamiline, kaasaegne ja sõltumatu advokaadibüroo, mis pakub kõrgeima kvaliteediga professionaalseid juriidilisi- ja ärinõustamisteenuseid valdavalt äriklientidele sisuliselt kõikides eraõiguse ja menetlusõiguse valdkondades ning on turuliidriks ja rahvusvaheliselt tunnustatud spetsialist mitmetes spetsiifilistes valdkondades nagu näiteks mereõigus.

Meie büroo kohtuadvokaadid Asko Pohla ja Toivo Viilup praktiseerivad rahvusvahelisel tasemel vahekohtunikena.

Asko Pohla on alates 1997 olnud lisaks advokaaditööle Eesti Kaubandus-Tööstuskoja vahekohtu nõukogu esimees, alates 2018 on ta Rahvusvahelise Kriminaalkohtu vahekohtu ja vaidluste kohtuvälise lahendamise komisjoni (Pariis, Prantsusmaa) liige ning alates 2013 Rahvusvahelise Investeerimisvaidluste Lahendamise Keskuse (Washington, USA) vahekohtunike ja lepitajate komisjoni liige. Aastatel 2012 kuni 2018 oli Asko Pohla ICC Arbitraaži ja ADR komisjoni (Pariis, Prantsusmaa) liige ning hetkel on ta Vene Föderatsiooni Kaubandus-Tööstuskoja (ICAC) arbiter, Vene Föderatsiooni Kaubandus-Tööstuskoja Merearbitraaži Komisjoni arbiter ja Ukraina Kaubandus-tööstuskoja (ICAC) arbiter.

Meie büroo on Norwegian-Estonian Chamber of Commerce (NECC), Estonian-Swedish Chamber of Commerce (ESCC), ICC Eesti ja maailma suurima laevandusvõrgu „Shiparrested“ liige.

Partnerid Asko Pohla ja Jüri Ploom on Rahvusvahelise Advokaatide Assotsiatsiooni (IBA) liikmed. Jüri Ploom oli aastatel 2009-2020 NECC juhatuse liige ja on jätkuvalt Norra Kuningriigi saatkonna juures tegutseva Team Norway liige.

Tingituna äritegevuse rahvusvahelisusest on meil igapäevast koostööd ja partneribüroosid paljudes riikides üle maailma. Pohla & Hallmägi hindab sõltumatust muuhulgas rahvusvaheliste koostööpartnerite valimisel ning on seetõttu hoidunud erinevaid advokaadibüroosid koondavate võrgustike liitumisest. Erialane iseseisvus ja laiaulatuslikud kontaktid võimaldavad meil piiriülest nõustamist eeldavas rahvusvahelises töös soovitada enda klientidele üksnes oma ala parimad asjatundjaid konkreetses sihtkohariigis.

Meie eksperdid on olnud juba aastaid kõrgelt hinnatud erinevates silmapaistvaid advokaadibüroosid hindavates sõltumatutes juriidilistes väljaannetes nagu Chambers, Legal500, CEELEGAL, Expert Guides, Who's Who Legal, Shiparrested jt.

Oleme kõigil aastatel olnud Eestis üks efektiivsematest advokaadibüroodest ning leidnud vaatamata büroo suhteliselt väiksele suurusele pidevat esiletõstmist erinevates meedia poolt koostatud õigusturgu kajastavates edetabelites. Näiteks ajaleht Äripäev paigutas 2020 lõpus avaldatud 38 suuremat advokaadibürood hõlmavas ärinõustajate turuülevaates meie büroo majandustulemustelt Eesti 5 parima advokaadibüroo hulka. Esikümnes oleme olnud ka varasemalt koostatud valdkonnapõhistes edetabelites ja turuülevaadetes. Oleme sedavõrd kõrge tunnustuse eest tänulikud nii enda klientidele kui ka mõistagi kolleegidele, kelle töise panusta sellise tulemuse saavutamine mõeldav ei ole.

Meie büroo nõustab kliente lisaks eesti keelele veel inglise, vene ja soome keeles.

Meie Inimesed

Asko Pohla

Vandeadvokaat

 • siseriiklik ja rahvusvaheline vahekohtumenetlus
 • mereõigus, sh laevade ost-müük, prahtimine, arest
 • rahvusvaheline kaubandusõigus
 • võla- ja asjaõigus
 • äriõigus
 • ehitus- ja planeerimisõigus
 • keskkonnaõigus

Jüri Poom

Vandeadvokaat

 • võla- ja asjaõigus
 • äriõigus
 • ühingute ühinemised ja omandamised
 • pankrotiõigus ja saneerimised
 • väärtpaberid

Toivo Viilup

Vandeadvokaat

 • võla- ja asjaõigus
 • äriõigus
 • ühingute ühinemised ja omandamised
 • menetlusõigus, sh vahekohtumenetlus
 • pankrotiõigus
 • ehitus- ja planeerimisõigus

Martin Männik

Vandeadvokaat

 • Euroopa Liidu õigus
 • võla- ja asjaõigus
 • konkurentsiõigus
 • karistusõigus
 • riigihanked
 • meditsiiniõigus
 • mereõigus
 • menetlusõigus

Teele Viilup

Vandeadvokaat

 • võla- ja asjaõigus
 • äriõigus
 • meediaõigus
 • perekonna- ja pärimisõigus
 • pankrotiõigus
 • tööõigus

Madli Astok

Jurist

 • Assisteerib advokaate äriõiguse valdkonnas