25.09.2017 Tallinna linnavalitsus otsustas määrata Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve Sihtasutuse nõukogu liikmeks Asko Pohla seoses tema seniste volituste lõppemisega 24. septembril 2017.